Výměna oken od A do Z

Okna, která hodláte vyměnit, musíte nejprve orientačně zaměřit. Důležitými rozměry jsou šířka otvoru – od levé venkovní špalety k pravé venkovní špaletě, čili ode zdi ke zdi, a výška otvoru – od venkovního parapetu po horní špaletu, u dveří pak od podlahy k horní špaletě. Po jejich zaměření si musíte rozmyslet členění oken (jednokřídlé, dvoukřídlé..) a způsob jejich otevírání.

Výměna oken

Zaměřenou poptávku nám pošlete přes poptávkový formulář, e-mailem, telefonicky, anebo můžete osobně navštívit některou z našich poboček. V poptávce specifikujte barvu oken, doplňky (žaluzie, rolety), rozsah požadovaných služeb (doprava, montáž, demontáž, likvidace starých oken, zednické práce) a připojte adresu místa realizace a v prodejně vám vypracují nezávaznou cenovou nabídku.

Pokud vás naše cenová nabídka zaujme, kontaktujete příslušnou pobočku, která nabídku vypracovala. Konečný rozměr oken či dveří přijede ještě před podepsáním smlouvy zaměřit náš technik. Ve finální cenové nabídce, jež se přikládá ke smlouvě je pak specifikován rozsah prací a podrobně rozepsány jednotlivé položky. Tady, prosím, věnujte před podpisem smlouvy zvýšenou pozornost technickému i textovému popisu všech pozic, specifikaci barev, členění oken, počtu kusů apod.

Po zaplacení zálohy a uplynutí sjednaného termínu, proběhne samotná dodávka a montáž se všemi sjednanými pracemi, jako mohou být zednické práce, výměny parapetů, instalace žaluzií atd. Po skončení prací zkontrolujte jejich úplnost a za přítomnosti montážní skupiny také funkčnost oken.

Na plastová okna dodaná s montáží poskytujeme záruku 5 let. Na okna samotná okna ostatní komponenty jako jsou žaluzie se vztahuje záruka 2 roky.

Jak se připravit na samotnou montáž

  • Vytvořit manipulační prostor v okolí oken – kolem oken je třeba zajistit volný přístup a to minimálně 1,5 metru od okna, někdy je však zapotřebí více:
  • Zajistit volné přístupové cesty – standardní trojkřídlé okno má rozměry okolo 2,3 x 1,5 m a i když jsou křídla vysazená, průchod bytem si žádá nemalý prostor
  • Přikrytí podlah manipulačních prostorů a přístupových cest – podlahy v místech, kde samotná montáž bude probíhat, stejně jako přístupové cesty k nim, je vhodné zakrýt kartonem či starým kobercem, který zabrání znečištění a následně se předejde eventuelnímu poničení či poškození podlah
  • Zakrytí vnitřního vybavení bytu – výměna oken je vždy spojena s vysokou prašností, proto se doporučuje zakrytí vnitřního vybavení bytu i dalších částí místnosti odolnou fólií, což ušetří mnoho práce při následném úklidu