Základní pojmy

RÁM A KŘÍDLO – rám je pevná část okna osazená ve zdi, v níž je umístěno křídlo anebo fixní (neotvíravé zasklení), křídlo je pak otvíravá, sklopná či posuvná část oken nebo dveří v níž se nachází zasklení nebo výplň.

Okenní profil řez

PROFIL – profilem se rozumí konstrukce rámu a křídla. Základními parametry plastových oken jsou počet komor, tloušťka vnějších stěn, stavební hloubka, materiál a tloušťka použité výztuhy a další. Dřevěný okenní profil je určen použitou dřevinou, stavební hloubkou, těsněním či vloženou tepelnou izolací; hliníkový pak počtem komor, stavební hloubkou, typem přerušení tepelného mostu popřípadě vloženou tepelnou izolací.

MEZISKELNÍ PŘÍČKY – rozdělují zasklení na více částí. Mohou být pevné, jež jsou realizovány sloupkem a poutcem, anebo se do prostoru mezi skla umísťuje meziskelní mřížka.

Komory

POČET KOMOR – komory jsou oddělené vzduchové bubliny v rámci profilu, které se spolupodílí na vytváření tepelně izolačních vlastností okna. Počet komor ale není jediným určujícím prvkem vytvářejícím tyto vlastnosti, neboť se vždy jedná o společné působení více konstrukčních prvků.

Výztuha

VÝZTUHA – je většinou pozinkovaný ocelový profil uvnitř okenního rámu a křídla u plastových oken a dveří. Použitý profil je určující pro pevnost a tvarovou stálost oken či dveří.

Kování

KOVÁNÍ – kováním oken nazýváme mechanický systém, který zajišťuje vazbu mezi křídlem a okenním rámem a umožňuje manipulaci s oknem. Kromě této funkce patří spolu např. s bezpečnostním sklem k ochranným prvkům proti vloupání. Více bezpečnostních opatření obsahuje dveřní kování.

Těsnění

TĚSNĚNÍ – máme dorazové a středové. Dorazovým těsněním se rozumí dvojice těsnících ploch, z nichž jedna je umístěna na rámu a druhá na křídle. Izoluje proti průniku vzduchu, chladu a vlhkosti. Středové těsnění bývá uprostřed mezi rámem a křídlem a brání průniku vlhkosti a prachu do komory okna, v níž je umístěno kování.

Distanční rámeček

DISTANČNÍ RÁMEČEK – u izolačního zasklení se nachází po celém obvodu a spojuje tabule skla v jednotný celek, čímž vzniká dvojsklo či trojsklo. Tento meziskelní rámeček způsobuje teplý okraj izolačních skel, zlepšuje tak tepelně izolační vlastnosti celého okna a omezuje tvorbu kondenzátu.

U – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – je základní měrnou jednotkou při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, jež projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2.K.

Prostup tepla

  • Uw součinitel prostupu tepla celého okna (w – window) W/m²K
  • Uf součinitel prostupu tepla rámu (f – frame)
  • Ug součinitel prostupu tepla skla (g – glass)

Prostup tepla