Zelená úsporám

Pomůžeme Vám vyřídit dotaci Zelená úsporám!

Zelená úsprorám

Jsme registrováni v Seznamu odborných dodavatelů Ministerstva životního prostředí, což nás opravňuje k montáži výplní stavebních otvorů zákazníkům žádajícím o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám.

Zelená úsporám je programem Státního fondu životního prostředí ČR, který podporuje snížení energetické náročnosti obytných, bytových a panelových domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody. Dotace jsou poskytovány na zateplení domů, výměnu oken či instalace kotlů na bio paliva a tepelných kolektorů s tím, že jednotlivá opatření lze kombinovat. Tento program vám pomůže bydlet levněji a s menšími dopady na životní prostředí.

O dotaci mohou žádat fyzické osoby (majitelé domů), bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, města a obce i právnické osoby, jež podléhají daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a které budou rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Dotace se nevztahuje pouze na zateplení průmyslových objektů a budov určených k individuální rekreaci.

Žádat o finanční prostředky z programu zelená úsporám lze nejen před zahájením, ale také po ukončení realizace podporovaného opatření. Žádáte-li až po realizaci daného opatření, platí že projekt musí být zahájen před 1.4.2009 a dokončen po tomto datu. Program by měl končit buď 31.12.2012 anebo po vyčerpání avízovaných 25 miliard Kč.

Více informací naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz

Z naší nabídky jsou registrovány v dotačním programu Zelená úsporám následující produkty:

Zelená úsporám

  • Plastová okna LUXOR NORDIC 7
  • Plastové dveře LUXOR NORDIC 5
  • Plastová okna BRÜGMANN VIP PERFECT
  • Plastová okna BRÜGMANN VIP PRESTIGE
  • Dřevěná okna SVENDBORG ECO 68
  • Dřevěná okna SVENDBORG THERM 78